Producenci
Informacje

Regulamin

Zapoznaj się z warunkami opisanymi w regulaminie sklepu internetowego www.janmedic.pl.

Zawiera on informacje niezbęden do dokonania zakupów jak i złożenia ewntualnych rekalamacji.

Dziękujemy i życzymy udanych zakupów

Zespół sklepu janmedic.pl

Regulamin sklepu internetowego janmedic.pl:

1.  Właścicielem jest firma JANMEDIC Janusz Walczyk, (zwanym dalej Sprzedającym), działający pod adresem: ul. Paderewskiego 6, 90-032  Łodź , NIP 729-154-62-03 REGON  472250398

2.  Nazwy producentów i marki fabryczne znajdujące się na naszym serwisie należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego. Ceny są cenami orientacyjnymi i należy je potwierdzać w momencie składania zamówienia.

4.  Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.

5.  Złożenie zamówienia w sklepie www.janmedic.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

6. Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy stronami w sieci są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej sklepu, znajdującego się pod adresem janmedic.pl w chwili składania zamówienia.


7.  Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT


8   Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta

 

9.   Zamówienie można składać przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli.

10. Zamówienia są przyjmowane w następujący sposób; 

       A) wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na karcie produktu po kliknięciu na link „Do koszyka”,
       B) telefonicznie pod numerem 42 632-01-74 (od Pon.do Pt. od 8:00 17:00)
       C) e-mailem pod adresem email: biuro.janmedic@gmail.com

11.  Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

12.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w okresie 2 dni roboczych
       A) jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne;
       B) w przypadku niemożności jego realizacji.

13.   Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać  wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

14.   Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez konsultanta obsługującego Państwa zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Janmedic.pl

15.   Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.

16.   Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem ( lub fakturą VAT na wyraźne życzenie klienta)

17.    Zamówienia można odwołać  za pomocą poczty e-mail , jednak nie później niż do chwili dokonania wysyłki.

18.     Za zakupiony towar można zapłacić na trzy sposoby
          - za pobraniem - zamówienie realizowane od razu
          - przedpłata na konto. W tym przypadku zamówienia realizowane po zaksięgowaniu   wpłaty - na konto w banku PKO S.A. 66 1240 2539 1111 0000 3941 6120
          - dbiór osobisty w sklepie firmowym : Łódź ,
ul. Kopcińskiego 69/71

19. Dostawa odbywa się za pośrednictwem:
      - Poczty Polskiej - 2 -7 dni (uzależnione od sprawności działania poczty)      

        Cennik:  zgodny z cennikiem Poczty Polskiej oraz wagą przesyłki, ustalany na etapie składania zamówienia

do 10 kg Poczta Polska
paczka ekonomiczna : 18 zł
paczka priorytetowa : 20,50 zł

od 2 do 5 kg Poczta Polska
ekonomiczna : 13 zł
priorytetowa : 14,50 zł

za pobraniem 5 do 10 kg Poczta Polska
ekonomiczna : 22,50 zł
priorytetowa : 26 zł

      - Firmy kurierskiej Siódemka  – 1 – 2 dni roboczych

        Cennik: zgodny z cennikiem firmy kurierskiej oraz wagą przesyłki, ustalany na etapie składania zamówienia

kurier Siódemka do 3 kg
zwykła : 17 zł
za pobraniem : 28 zł

20.  Na termin realizacji zamówienia maja wpływ:
       A) czas oczekiwania na wpłynięcie i zaksięgowanie wpłaty (dotyczy zamówień na     zasadach przedpłaty)
       B) czas realizacji i przygotowania do wysyłki zamówienia

      W naszej ofercie dostępne są towary gotowe do wysyłki zazwyczaj w trybie 24h. Oferujemy również takie towary, których nie ma bezpośrednio w magazynach firmy JANMEDIC. a składowane są w magazynach u producentów. Dostępne są jednak dla Państwa za pośrednictwem naszej firmy z nieco dłuższym czasem realizacji zamówienia. W celu upewnienia się, że dany towar znajduje się aktualnie w magazynie lub ustaleniu terminu dostawy prosimy o kontakt tel. (42) 632 01 74 lub mailowy biuro.janmedic@gmail.com. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej okoliczności zostaną Państwo o tym przez nas powiadomieni.
       C) czas dostarczenia wysłanego towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera.

      Czas dostarczenia przesyłki należy liczyć od momentu nadania (klient jest o tym powiadomiony e-mailem).

Gwarancja i reklamacje

21.   Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

22.   W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

23.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, przesyłka nie może być rozpakowana) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

24.  W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

25.  W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

26.   W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią paragonu lub faktury VAT.Postanowienia końcowe

27.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

28.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

29.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

30.   Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

2011-12-19